Wczytywanie...
Komunikat.
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Zmień Kontrast

„Piękno tej Ziemi skłania mnie do wołania
o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń

Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię,
niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”.

 Jan Paweł II
Zamość, 12 czerwca 1999 roku

Uczniowie z klas IV- VII uczestniczą w projekcje edukacyjnym „W naturze roztoczańskich nietoperzy” prowadzonym przez Roztoczański Park Narodowy. 12 kwietnia na zajęcia przyrodnicze wybrała się pierwsza grupa uczniów z klas IV i V pod opieką wychowawczyń – Pani Edyty Nieścior i Pani Joanny Gęborys. Edukator RPN Pani Aneta Dybowska wprowadziła nas w świat bioróżnorodności naszej okolicy, o którą w szczególności dbają parki narodowe. Niestety, nieodpowiedzialne zachowania i działalność człowieka wpływa jej ubożenie i inne zmiany w przyrodzie. Eksponaty na wystawie „W krainie jodły buka i tarpana” pokazały nam współczesny świat oraz sprzed milionów i tysięcy lat. Podczas zajęć stacjonarnych W OŚRODKU EDUKACYJNO – MUZEALNYM RPN i zajęciach terenowych uczyliśmy się poznawać Roztocze ….różnymi zmysłami. Zabawy, doświadczenia i obserwacje różnych gatunków roślin i zwierząt w wiosennej aurze pozwalają zrozumieć jak toczy się życie mikroorganizmów, ich znaczenie dla ptaków, małych i dużych ssaków żyjących w najbliższej przestrzeni geograficznej.

Jesteśmy częścią przyrody, działamy w myśl zasady POZNASZ – ZROZUMIESZ.

Urszula Bartoszek

Data publikacji 2022-04-25