Wczytywanie...

Dokumenty do pobrania w zakładce "Uczniowie i rodzice"

Zgodnie z Regulaminem szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów Stypendium Wójta Gminy Susiec przyznawane jest uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce (średnia ocen 5,1 – dla uczniów klas IV-VI oraz 4,9 – dla uczniów klas VII i VIII) lub wyróżniają się osiągnięciami w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim w roku szkolnym 2020/2021.
 
Wniosek o stypendium należy składać w Urzędzie Gminy w Suścu do dnia 10 sierpnia br. Do wniosku należy dołączyć:
 
  • Opinię szkoły/wychowawcy klasy,
  • Uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego,
  • Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia,
  • Oświadczenie o numerze konta bankowego,
  • Zgodę rodziców na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych ucznia.
Data publikacji 2021-06-11