Wczytywanie...

4 maja 2021 r. uczniowie klas siódmych oraz zespół redakcyjny publikacji konkursowej w ramach XIII edycji Wojewódzkiego konkursu ekologiczno-regionalnego „Lubelszczyzna - moja Mała Ojczyzna”, wzięli udział w spotkaniu zdalnym pt.  Euroregion „Roztocze”. Historię projektu oraz ideę powołania Stowarzyszenia a następnie Związku Transgranicznego „Euroregion Roztocze” zaprezentował nam dyrektor biura Euroregionu Pan Jarosław Joniec. Miło było nam usłyszeć, że ważnym i aktywnym członkiem stowarzyszenia jest Gmina Susiec. Po wysłuchaniu prelekcji uczestnicy mogli zadawać pytania i nawiązać kontakt z prelegentem. Informacje o działalności, celach i zadaniach Euroregionu wkrótce znajdą się pracy konkursowej przygotowywanej przez Karolinę Kość, Ewelinę Kość i Jakuba Lasotę. Życzymy sukcesu i już dzisiaj zapraszamy do lektury!

Urszula Bartoszek

Data publikacji 2021-05-05