Wczytywanie...
Komunikat*
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Zmień Kontrast

Rada Rodziców po raz kolejny zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE  wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 50 zł na I dziecko, 25 zł na II dziecko oraz informujemy, że na kolejne dzieci nie ma opłat.

Prosimy o wsparcie. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a ich dobro jest dla nas najważniejsze. Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci. Pieniądze można wpłacać przedstawicielom Trójki Klasowej.

Proponujemy również wpłaty bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

NR R-ku: 61-9639-1051-2004-5100-0569-0001

W tytule wpłaty wproszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Dziękujemy za zrozumienie i okazane wsparcie.

Z poważaniem Przewodnicząca

Rady Rodziców Joanna Buczek

Data publikacji 2023-09-15