Wczytywanie...

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Rada Rodziców

pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia dyrekcji,

nauczycielom i pedagogom, jak również wszystkim pracownikom szkoły.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz inne

dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację

i wychowanie tych, którzy są przyszłością i nadzieją narodu-naszych dzieci.

Życzymy Państwu, aby niełatwa misja pedagoga i wychowawcy

przynosiła jak najlepsze efekty, satysfakcję i radość.

Aby trudowi wkładanemu  w edukację towarzyszyły  zawsze

zaufanie i szacunek uczniów.

W imieniu społeczności szkolnej

Rada Rodziców.

 

Data publikacji 2021-10-13