Wczytywanie...
Komunikat.
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Zmień Kontrast

Panie :

Barbara Żelasko – wieloletni dyrektor szkół: Szkoły Podstawowej w Paarach oraz Zespołu Szkół Publicznych w Suścu, wychowawca klas, nauczyciel geografii
i przyrody oraz języka niemieckiego, egzaminator egzaminów zewnętrznych z geografii, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN

Alicja Łagowska – wieloletni wychowawca klas, nauczyciel kształcenia zintegrowanego
i  biologii w Szkole Podstawowej w Paarach i Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu

Stanisława Drążek – wieloletni pracownik obsługi w Zespole Szkół Publicznych w Suścu  

przechodzą w roku szkolnym 2020/2021 na zasłużoną emeryturę.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i pracownicy obsługi uroczyście pożegnali swoje koleżanki, życząc im zdrowia, odpoczynku i samych przyjemnych chwil oraz satysfakcji  z wykonywanej pracy i pełnionych funkcji.

Data publikacji 2021-06-25