Wczytywanie...
Komunikat.
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Zmień Kontrast

30 września w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów szkoły, dzieci  oddziału przedszkolnego oraz przedszkola  a także pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącemu ewakuację kapitanowi Szczepanowi Łasosze  z KP Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę, przedszkole i salę gimnastyczną. W akcji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi oraz druhowie z OSP w Suścu oraz Oseredku.

Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje.
Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

Data publikacji 2022-09-30