Wczytywanie...
Komunikat.
 • Zmień rozmiar czcionki
 • Zmień Kontrast

W miesiącu czerwcu uczniowie z klas IV, V, VI, VII naszej szkoły przystąpili do egzaminu na kartę rowerową i po pozytywnym zaliczeniu wszystkich określonych przepisami wymagań zdobyli uprawnienia aby samodzielnie poruszać się po strefach ruchu.

Egzamin składał się z:

 • Części teoretycznej –Test składał się z 25 pytań, polegających na wyborze jednej z trzech możliwych odpowiedzi, obejmujących przepisy prawa o ruchu drogowym i pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Części praktycznej – jazda rowerem po wyznaczonym torze oraz w miasteczku ruchu drogowego.

Egzamin praktyczny (miasteczko) obejmował następujące elementy:

 • Przygotowanie roweru do jazdy
 • Ruszanie z miejsca
 • Jazda rowerem - trzymając kierownicę jedną ręką (sygnalizowanie zamiaru skrętu w lewo lub w prawo)
 • Zmiana pasa ruchu
 • Jazdę rowerem na wprost i po łuku (rondo)
 • Reagowanie na znaki drogowe, ustępowanie pierwszeństwa przejazdu
 • Zatrzymywanie się w wyznaczonym miejscu (na komendę)

W części praktycznej egzaminu uczniowie wykazali się techniczną umiejętnością jazdy na rowerze tj.:

 • Zatrzymanie się w wyznaczonym miejscu;
 • Wykonanie slalomu między pachołkami;
 • Jazdę w linii prostej;
 • Wykonanie tzw. ósemki.

Wszystkim uczniom, którzy uzyskali kartę rowerową życzymy bezpiecznego poruszania się na drodze.

 

Data publikacji 2022-06-13