Wczytywanie...

Dyrektor szkoły informuje rodziców uczniów o możliwości uczestnictwa w organizowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych wybranych spośród:

  • korekcyjno-kompensacyjnych,
  • logopedycznych,
  • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
  • innych zajęciach o charakterze terapeutycznym.

więcej informacji ....

Data publikacji 2022-02-15