Wczytywanie...
Komunikat.
 • Zmień rozmiar czcionki
 • Zmień Kontrast

W bieżącym roku szkolnym Wójt Gminy Susiec Zbigniew Naklicki przekazał naszej szkole sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości". Jego celem jest m.in. budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Wartość sprzętu otrzymanego w ramach projektu wyniósł 60 000 zł.

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoły otrzymały środki na zakup wyposażenia sprzętowego takiego jak drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery, stacje lutownicze, czy sprzęt multimedialny do nagrań dla uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała wyposażenie techniczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Zgodnie z regulaminem projektu szkoła otrzymała tzw. wyposażenie podstawowe, które jest obowiązkowe dla wszystkich szkół w Polsce. Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą:

 • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
 • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
 • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć
 • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

 

Dodatkowo szkoła otrzymała sprzęt, który odpowiada naszym potrzebom i będzie wykorzystywany w realizacji podstawy programowej, lub też w przygotowaniach do konkursów. To m.in.:

 • Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami
 • Aparat fotograficzny z akcesoriami
 • Roboty edukacyjne wraz z akcesoriami
 • sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku
 • zestaw pracowni programistycznej
 • zestaw elektronarzędzi

Miło nam poinformować, że w ramach projektu Laboratoria Przyszłości w naszej szkole odbyły się już zajęcia z wykorzystaniem zakupionego w ramach tego projektu sprzętu.

 

Data publikacji 2022-09-06