Wczytywanie...

"Na te groby powinni z daleka przychodzić ludzie małej wiary, aby się napełnić wiarą niezłomną, ludzie małego ducha, aby się nadyszeć bohaterstwa. A że tu leżą uczniowie w mundurkach, przeto ten cmentarz jest jak szkółka, w której dzieci jasnowłose, błękitnookie nauczają siwych ludzi o tym, że ze śmierci ofiernej najbujniejsze wyrasta życie"

Skąd nazwa Cmentarz Orląt Lwowskich? 

Część spośród pochowanych tam prawie 3000 żołnierzy to Orlęta Lwowskie, czyli młodzież szkół średnich i wyższych oraz inteligencja. Nazywany on był przez Polaków miejscem świętym .

Społeczność Naszej Szkoły przyłączyła się do zbiórki "Światełko dla Orląt" mówiąc gestem:  PAMIĘTAMY! 

Data publikacji 2021-11-09