Wczytywanie...
Komunikat.
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Zmień Kontrast

25 kwietnia 2022 roku odbyło się podsumowanie Projektu – „Piramida Cheopsa” w Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu, który był autorem projektu i jego realizatorem. Klasy 8 z naszej szkoły brały udział w tym projekcie.

Cele projektu:

Celami ogólnymi Projektu – Piramida Cheopsa są:

- stworzenie atrakcyjnego sposobu przedstawiania wiedzy matematycznej na bazie
obowiązującej podstawy programowej,

- wzrost motywacji uczniów do uczenia się matematyki,

- podniesie poziomu kształcenia matematycznego.

Celami szczegółowymi Projektu – Piramida Cheopsa są:

- poznanie i stosowanie wybranych elementów z menu programu GeoGebra,
ułatwiających proces uczenia się matematyki,

- tworzenie modeli matematycznych,

- wzrost aktywności uczniów,

- wizualizacja brył geometrycznych i ich siatek,

- kształcenie umiejętności pracy i współdziałania w grupie składającej się z uczniów
z różnych szkół i poziomów nauczania.

            Uczniowie uczestniczyli w 5 lekcjach online z matematyki z wykorzystaniem Geogebry. Wykonaliśmy 20 graniastosłupów z tekstury na budowę piramidy. Na podsumowaniu z naszej szkoły było 10 uczniów z klas 8 z opiekunem Mieczysławą Mielniczek. Z każdej szkoły uczniowie budowali piramidę układając swoje graniastosłupy. Udział w tym projekcie był bardzo pouczający i ciekawy.

 Uczniowie klas ósmych

Data publikacji 2022-05-05