Wczytywanie...
Komunikat*
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Zmień Kontrast

Nasza Szkoła w roku szkolnym 2022/2023 przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego pt. "Każdy inny- wszyscy równi". Projekt ma na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii oraz tolerancji, a także likwidowanie uprzedzeń wobec osób ze SPE. Podczas zajęć nasi uczniowie uczestniczyć będą w ciekawych zajęciach, prelekcjach i warsztatach, czego efektem będzie wykształcenie u młodych ludzi postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka.

Projekt koordynują: Patrycja Dudek i Agata Tulej

Data publikacji 2022-09-13