Wczytywanie...

Termin egzaminu

17 marca 2021 r.
(środa)

18 marca 2021 r.
(czwartek)

19 marca 2021 r.
(piątek)

Zakres egzaminu

Język polski

Matematyka

Język angielski

Czas trwania egzaminu
dla uczniów
bez dostosowań

9:00-11:00

9:00-10:40

9:00-10:30

UCZNIOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZAPOZNANIA SIĘ I PRZESTRZEGANIA ZALECEŃ ZAMIESZCZONYCH W „EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – WYTYCZNE”, DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY.

 Godzina 8.30

Uczniowie klas VIII przychodzą do szkoły w maseczkach, ustawiają się przed wyznaczonymi wejściami zachowując odstępy 1,5 – metrowe. 

Na egzamin uczniowie przychodzą w odświętnym stroju  podkreślającym fakt, że piszą egzamin.
Uczniowie podczas egzaminu mają mieć do okazania legitymacje szkolne lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Przy wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce. Wymagana jest  zmiana obuwia. W tym dniu prosimy o ograniczenie liczby przynoszonych rzeczy do minimum (trzy długopisy z czarnym tuszem, linijka na egzamin z matematyki, ewentualnie woda mineralna w butelce i chusteczki higieniczne). Rysunki na matematyce uczniowie wykonują długopisem.

Uczniowie na salę egzaminacyjną nie mogą wnosić telefonów  komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych. Pozostawiają je w domu lub przekazują w depozyt nauczycielowi.

Uczniowie zajmują miejsca w sali zgodnie z wylosowanym przez zespół nadzorujący numerem stolika.

Po wcześniejszym zakończeniu pracy z arkuszem uczeń odkłada zamknięty arkusz na brzeg ławki, podnosi rękę i nie opuszcza sali dopóki nie uzyska zgody od członka zespołu nadzorującego.

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej, nawet jeśli ktoś skończył pracę z arkuszem.

UWAGA! Uczniowie po zakończonym egzaminie wracają na lekcje online zgodnie z planem:

Data publikacji 2021-03-17