Wczytywanie...
ROK SZKOLNY 2021/2022
 
PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca - Joanna Buczek

Zastępca przewedniczącego RR - Elwira Pciak

Sekretarz - Anna Mirzwa

Skarbnik - Kinga Dudek

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca - Monika Zimerman

Z-ca przewodniczącego - Beata Piróg

Członek komisji -  Diana Durkiewicz

przedszkole 3-4 laatki - Angelika Piróg

przedszkole 4-5 latki - Beata Piróg

oddzial przedszkolny - Kinga Dudek

kl. I - Aneta Łasocha

kl. II - Joanna Borek

kl. III - Monika Zimerman

kl. IV - Ryszard Trześniowski

kl. V - Anna Mirzwa

kl. VI - Diana Durkiewicz

kl. VII a - Elwira Pciak

kl. VII b - Monika Gęborys

kl.  VIII a - Piotr Ważny

kl. VIII b - Stanisław Skiba

KONTO RADY RODZICÓW

Nr R-ku 61-9639-1051-2004-5100-0569-0001

Data publikacji 2021-09-16