Wczytywanie...
ROK SZKOLNY 2022/2023
 
PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca - Joanna Buczek

Zastępca przewedniczącego RR - Anna Bondyra

Sekretarz - Agnieszka Kuczyńska

Skarbnik - Alicja Ścirka

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca - Dorota Gałan

Z-ca przewodniczącego - Sylwia Hałasa

Członek komisji -  Sławomi Szymański

przedszkole 3-4 laatki - Elżbieta Skroban

przedszkole 4-5 latki - Małgorzata Lomber

oddzial przedszkolny - Agnieszka Kuczyńska

kl. I - Anna Droździel

kl. II - Sylwia Hałasa

kl. III - Joanna Byczek

kl. IV - Anna Bondyra

kl. V - Dorota gałan

kl. VI - Joanna Buczek

kl. VII - Sławomir Szymański

kl.  VIII a - Agnieszka Mazur

kl. VIII b - Alicja Ścirka

KONTO RADY RODZICÓW

Nr R-ku 61-9639-1051-2004-5100-0569-0001

Data publikacji 2021-09-16