Wczytywanie...

Egzamin ósmoklasisty – rok szkolny 2020/2021

Egzamin próbny zostanie przeprowadzony w trybie stacjonarnym (w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 testów diagnostycznych), na terenie szkoły, w dniach:

17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski, 

18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka,

19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Egzamin końcowy odbędzie się w dniach 25 – 27 maja. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu (16 – 18 czerwca).‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa  90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis            ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z  matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte   (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Wyniki i zaświadczenia

W 2021 r. uczniowie poznają swoje wyniki 2 lipca, natomiast 9 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Szczegółowe  informacje są dostępne na stronach:

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH W 2021: https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_11075/zal/20210219%20Testy%20diagnostyczne%20WYTYCZNE%20EPIDEMICZNE.pdf

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201229%20E8%20Informacja%202020_2021%20AKTUALIZACJA.pdf

HARMONOGRAM   EGZAMINU  ÓSMOKLASISTY: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf

KOMUNIKAT O PRZYBORACH: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

PRZYKŁADOWE ZADANIA WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20201229093111545