Wczytywanie...

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczą uczniów szkoły podstawowej.

  • 31 października 2022 r. (poniedziałek)
  • 2 listopada 2022 r. (środa)
  • 2 maja 2023 r. (wtorek)
  • 23, 24, 25 maja 2023 r. (wtorek, środa, czwartek)
  • 9 czerwca 2023 r. (piątek)
  • 22 czerwca 2023 r.  (piątek)

Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice zgłaszają do szkoły (wychowawcom) na 3 dni robocze przed planowanym dniem wolnym.