MENU GŁÓWNE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY
KONKURS "LUBELSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
10 LAT GIMNAZJUM
PRZYDATNE LINKI

LOWE w Gminie Susiec

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE WARSZTATY I ZAJĘCIA

lightbox lightbox lightbox lightbox

ZASADY UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w projekcie LOWE w Gminie Susiec jest wypełnienie i podpisanie formularza, deklaracji oraz zgody i dostarczenie do sekretariatu ZSP Susiec.
Dokumenty można pobrać i wydrukować z FB LOWE Susiec, ze strony internetowej ZSP w Suścu lub zgłosić się do sekretariatu szkoły.
Uczestnikami mogą być osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia.
Pliki do pobrania:
Formularz rekrutacyjny i Oświadczenie
Deklaracja uczestnictwa
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
WARSZTATY W RAMACH LOWE W GMINIE SUSIEC

lightbox lightbox lightbox lightboxlightboxlightbox

PROPOZYCJE ZAJĘĆ/WARSZTATÓW

Przedstawiamy propozycje zajęć i warsztatów w ramach projektu: modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Gminie Susiec

 

 

 lightbox

 

LOWE w Gminie Susiec

Informujemy, że Gmina Susiec otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację "OIC Poland" w Lublinie. Projekt: modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

lightbox

 W Zespole Szkół Publicznych w Suścu będzie realizowane przedsięwzięcie pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Susiec. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę Susiec grantu w wysokości 175 200,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację szkoleń, kursów, prezentacji, warsztatów oraz zakup produktów kulinarnych i materiałów szkoleniowych, w ramach działalności Ośrodka.

Odbiorcami działań utworzonego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w naszej gminie będą osoby dorosłe, w tym rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy naszego regionu będą mogli bezpłatnie podnosić swoje umiejętności i kompetencje.
Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2021 roku.
Warunki udziału w projekcie oraz ofertę będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej w najbliższym czasie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety (w formie elektronicznej), potrzebnej do sporządzenia diagnozy.
Link znajduje się poniżej:
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )