Wczytywanie...
Komunikat*
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Zmień Kontrast

Wojewódzki Konkurs Historyczny „Epizody Niepodległości – Akcja Burza 1944” za nami, podsumowanie wyników nastąpiło w czerwcu. Konkurs organizowany w 80.rocznicę Akcji Burza 1944. Konkurs odbywał się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Trzy uczennice naszej szkoły zostało Laureatami tegoż Konkursu:

  • AMELIA CYBURT (KL.6) – 1 miejsce za pracę literacką „Żołnierz nie umiera… Żołnierz walczy, żołnierz oddaje życie – plut. Stanisław Pakos, ps. Wrzos”.
  • MARLENA HAŁASA (KL.5) – I miejsce za pracę plastyczną Henryk Wieliczko, ps. Lufa i Brygada Wileńska”.
  • WIKTORIA KOWAL (KL.8) – III miejsce za pracę literacką „Zwykły chłopak z Zamojszczyzny – por. Józef Marucha, ps. Rusznikarz”.

            Celem w/w Konkursu było zainteresowanie uczniów historią II wojny światowej, kształtowanie postaw patriotycznych uczniów polskich szkół, zachęcenie do poznawania trudnych dziejów naszej Ojczyzny, kształtowanie szacunku wobec dokonań Polskiego Państwa Podziemnego, a przede wszystkim ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi.

            Przedmiotem Konkursu była działalność organizacji podziemia niepodległościowego w końcowym okresie okupacji niemieckiej w tzw. Akcji Burza. Organizatorzy oczekiwali,     że uczestnicy Konkursu przeprowadzą wywiady, rozmowy z żyjącymi jeszcze Żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego (także ich potomkami lub innymi członkami rodziny) lub osobami, które z nimi współpracowały, żywiły ich, dawały im schronienie w domu, zdobywały informacje, ostrzegały itp. Obszar działania podziemia polskiego obejmował Kresy RP oraz obszar Polski w obecnych granicach. Uczestnicy mogli także wykorzystać literaturę przedmiotu, aby stworzyć obraz działań żołnierzy PPP w okresie akcji Burza w środowisku lokalnym.

            Konkurs był skierowany do uczniów wszystkich typów szkół (podstawowych ponadpodstawowych), uczestników zajęć w domach kultury, świetlicach środowiskowych działających w Polsce oraz uczniów szkół z zagranicy, którzy czują się Polakami.

Organizatorem Konkursu była Lubelska Wojewódzka Komenda OHP.

Harcerki susieckie przygotowały jeszcze dwie prace w kategorii szkół ponadpodstawowych, które zajęły 1 i 2 miejsce.

Cieszymy się z sukcesów młodzieży, ich zainteresowaniem historią naszego regionu, gratulujemy uzyskania wysokich not i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

Młodzież napisała prace literackie na podstawie wywiadów z członkami rodzin Żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej. Rodziny te przekazały nam też materiały i zdjęcia do udokumentowania takiej pracy, za co szczerze dziękujemy.

Opiekun Anna Rojek

Data publikacji 2024-06-19