Wczytywanie...
Komunikat.
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Zmień Kontrast

Zapraszamy  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XV edycji konkursu przebiegającego w bieżącym roku szkolnym pod hasłem SKARBY LUBELSZCZYZNY.

XV edycja konkursu ze względu na swoją tematykę została objęta merytorycznym wsparciem przez Pana Zygmunta Byrę dyrektora  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.  

Konkurs został umieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (zwanych dalej także konkursami), organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.
Szczegóły w regulaminie.

regulamin

 

Data publikacji 2023-01-26