Wczytywanie...

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczą uczniów szkoły podstawowej.

  • 15 października 2021 r. (piątek)
  • 12 listopada 2021 r. (piątek)
  • 07 stycznia 2022 r. (piątek)
  • 24, 25, 26 maja 2022 r. (wtorek, środa, czwartek)
  • 02 maja 2022 r. (poniedziałek)
  • 17 czerwca 202 r.  (piątek)

Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice zgłaszają do szkoły (wychowawcom) na 3 dni robocze przed planowanym dniem wolnym.